Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká lékařská akupunkturistická společnost

AKTUÁLNĚ

XXXII. Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae 2023
26.5.-28.5.2023
další informace zde

Informace
Program

(platí jen pro české a slovenské účastníky)

POZVÁNKA:

Dr. med dent. Oskar Mastalier, který nás opustil v roce 2022, byl váženým a čestným členem obou pořádajících společností a v obou společnostech měl mnoho osobních přátel. Byl naším významným učitelem zejména aurikuloterapie, napsal řadu publikací, účastnil se mnoha mezinárodních i našich národních kongresů. Pro svou klidnou povahu, moudrost a také obdivuhodné umělecké sklony zůstane v našich srdcích.

Na návrh prof. Dominika Ferdinanda Irnicha, prezidenta Německé lékařské akupunkturistické společnosti, se obě naše společnosti dohodly uspořádat odborné sympozium na jeho počest.

Ze strany německých kolegů budou přednášet tři vynikající odborníci, z naší strany kolegové, kteří mají připraveny velmi zajímavé přednášky a workshopy v anglickém jazyce.

Věříme, že zcela mimořádné sympozium s vynikajícími přednášejícími zejména ze zahraničí přitáhne vaši pozornost a svou účastí sympozium podpoříte a také přijdete vzpomenout na vzácného člověka, dr.med. dent. Oskara Mastaliera

MUDr. Ladislav Fildán
Za výbor ČLAS ČLS JEP

Bude zajištěno simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny.

Akce bude ohodnocena kredity. V přihlášce nutno vyplnit své ID ČLK.

16. 6. proběhne společenská část
17. 6. se bude konat vlastní sympozium

Odborný program bude rozdělen na dopolední a odpolední část, dopoledne proběhnou přednášky, odpoledne workshopy. V rámci sympozia proběhne výstava firem.

Přednášející z DÄGfA:

Prof. Dr. med. Dominik Ferdinand Irnich
Prezident Německé lékařské akupunkturistické společnosti (DÄGfA),
Ludwig Maximilians univerzita, Mnichov, Klinika anesteziologie a intenzívní medicíny,
vedoucí oddělení léčby bolesti
Mnichov, Německo

Dr. med. Thomas Ots
Lékařská univerzita Graz, šéfredaktor German Journal of Acupuncture and Related Techniques – Německého časopis akupunktury a přidružených technik, prezident NADA Rakousko /ušní akupunktury
Ordinace akupunktury, TCM a psychosomatiky, Graz, Austria

Dr. med. Jürgen Bachmann
Ortopedie – revmatologie, manuální medicína, léčba bolesti, akupunktura, fyzikální terapie, sportovní medicína, naturopatie
Hattingen, Germany

POZVÁNKA:

Dr. med dent. Oskar Mastalier, který nás opustil v roce 2022, byl váženým a čestným členem obou pořádajících společností a v obou společnostech měl mnoho osobních přátel. Byl naším významným učitelem zejména aurikuloterapie, napsal řadu publikací, účastnil se mnoha mezinárodních i našich národních kongresů. Pro svou klidnou povahu, moudrost a také obdivuhodné umělecké sklony zůstane v našich srdcích.

Na návrh prof. Dominika Ferdinanda Irnicha, prezidenta Německé lékařské akupunkturistické společnosti, se obě naše společnosti dohodly uspořádat odborné sympozium na jeho počest.

Ze strany německých kolegů budou přednášet tři vynikající odborníci, z naší strany kolegové, kteří mají připraveny velmi zajímavé přednášky a workshopy v anglickém jazyce.

Věříme, že zcela mimořádné sympozium s vynikajícími přednášejícími zejména ze zahraničí přitáhne vaši pozornost a svou účastí sympozium podpoříte a také přijdete vzpomenout na vzácného člověka, dr.med. dent. Oskara Mastaliera

MUDr. Ladislav Fildán
Za výbor ČLAS ČLS JEP

Bude zajištěno simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny.

Akce bude ohodnocena kredity. V přihlášce nutno vyplnit své ID ČLK.

16. 6. proběhne společenská část
17. 6. se bude konat vlastní sympozium

Odborný program bude rozdělen na dopolední a odpolední část, dopoledne proběhnou přednášky, odpoledne workshopy. V rámci sympozia proběhne výstava firem.

Přednášející z DÄGfA:

Prof. Dr. med. Dominik Ferdinand Irnich
Prezident Německé lékařské akupunkturistické společnosti (DÄGfA),
Ludwig Maximilians univerzita, Mnichov, Klinika anesteziologie a intenzívní medicíny,
vedoucí oddělení léčby bolesti
Mnichov, Německo

Dr. med. Thomas Ots
Lékařská univerzita Graz, šéfredaktor German Journal of Acupuncture and Related Techniques – Německého časopis akupunktury a přidružených technik, prezident NADA Rakousko /ušní akupunktury
Ordinace akupunktury, TCM a psychosomatiky, Graz, Austria

Dr. med. Jürgen Bachmann
Ortopedie – revmatologie, manuální medicína, léčba bolesti, akupunktura, fyzikální terapie, sportovní medicína, naturopatie
Hattingen, Germany

Minulé akce

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP

pořádá odborný seminář s mezinárodní účastí

Revmatická onemocnění
Možnosti a rizika fytofarmak
Vybrané akupunktúrne techniky objektivizované termografiou

a další sdělení z oblasti akupunktury

26. 11. 2022

Lékařský dům, Sokolská 31, Praha

35th ICMART World Medical Acupuncture Congress

14. – 16. října 2022, Bologna, Italy

Včasný kongresový poplatek 400 Eur je do 31. 5. 2022
Na kongres se připravuje větší skupina účastníků z naší společnosti, zájemci o účast se můžete ohlásit dr. Fildánovi na info@fildan.cz.

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP pořádá

 odborný seminář s mezinárodní účastí

pozvání přijali přednášející z Rakouska a Slovenska

 

Reprodukční medicína, vybraná gynekologická onemocnění, chronoterapie v gynekologii, akupunkturní dráhy a body v oblasti malé pánve, akupunktura na vídeňské klinice, onemocnění pohybového aparátu z pohledu fyzioterapeuta

30.4. 2022

Lékařský dům, Sokolská 31, Praha

Pozor!

Vzhledem ke zvýšeným nákladům na organizaci semináře je seminář zpoplatněn ve výši 300 Kč
/na místě 500 Kč/

Platební údaje jsou uvedeny na konci pozvánky

Přednášky z angličtiny budou tlumočeny

Česká lékařská akupunkturistická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti
pořádají

XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae

Akupunktura – i v 21. století stále živá a prospěšná

17. – 19. 9. 2021, Lednice

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé akupunktury,

dovolujeme si vás pozvat na v pořadí již XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae.
Začínáme přípravu kongresu v nelehké době nejen pro naše republiky, ale téměř pro celý svět. Epidemie koronaviru zasáhla tvrdě i do našich řad, vyžádala si i oběti nejvyšší. Na následky infekce tímto zákeřným virem nás opustili prim. MUDr. Václav Vydra a prim MUDr. Ján Capko.
Přípravu kongresu jsme, bohužel, začali tím, že jsme přesunuli původně plánovaný termín konání z června na září. Důvod je zřejmý. Netušili jsme, kdy se budou , kdy se budou otevírat již mnoho měsíců uzavřené hotely a zda v nich budou do léta vůbec povoleny hromadné akce. Tak s vírou, že v září už bude lépe, jsme zvolili nový termín.
Zúčastnili jsme se mnoha kongresů na krásných místech obou našich republik. Ale většinou jsme z toho místa poznali jen hotel a parkoviště, výjimečně i něco z okolí. Letos bychom chtěli, aby si účastníci kongresu užili i jedno z nejkrásnějších míst Moravy, a to Lednicko-valtický areál. Tomu věnujeme sobotní odpoledne.
Úroveň kongresu záleží jen na nás. Vyzýváme vás k bohaté aktivní účasti. Však jsme si od odborných akcí „odpočinuli“, měli bychom mít dost sil na přípravu prezentací. Aktivní účastníci budou, jako již tradičně, podpořeni nižším kongresovým poplatkem.
Kongres je také místem setkání s kolegy a získání další energie pro práci každého z nás. K tomu jistě přispěje i bohatý společenský program.

MUDr. Ladislav Fildán
prezident kongresu

MUDr. Daniela Bláhová
vědecká sekretářka kongresu

4. ročník Šmiralových dní akupunktúry

16.-17.11.2019

Místo konání: Bratislava, SZU poslucháreň B1 Štátná zdravotnická univerzita, Limbova 14 (prechod cez blok A)

Témata:

Akupunktúra v zubnom lekárstve

Akupunktúra v gastroenterológii

XXX.Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ AKUPUNKTÚRY organizačná zložka SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ AKUPUNKTURISTICKÁ SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

ÚSTAV TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY A AKUPUNKTÚRY Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity

Jubilejný XXX.Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali 50-te výročie akupunktúry v Československu

KONGRESOVÉ CENTRUM SAV ACADEMIA 14.-16. 6. 2019 Stará Lesná-Tatranská Lomnica

Celodenní slavnostní seminář s odborným a společenským programem

u příležitosti

50. výročí založení lékařské akupunkturistické společnosti v ČR a SR

Historie ČLAS ČLS JEP

Nejúčinnější postupy v akupunktuře

25. 5. 2019

Lékařský dům, Sokolská 31, Praha