Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká lékařská akupunkturistická společnost

AKTUÁLNĚ

SLAVNOSTNÍ SEMINÁŘ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
K 55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ
AKUPUNKTURISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
A SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI AKUPUNKTÚRY O.Z. SLS

1. 6. 2024 Lékařský dům, Praha

Pozvánka:

Vážené kolegyně a kolegové, zveme vás na odborný seminář s mezinárodní účastí k výročí založení našich odborných společností. Vznik našich společností totiž datujeme od II. mezinárodního kongresu akupunktury, který proběhl v roce 1969 v Ružomberoku v tehdejším Československu. Máme společně na co vzpomínat a také na co navazovat. Naši historii a začátky plné nadšení pro akupunkturu u nás připomene MUDr. Teodor Rosinský, CSc, který je přímým pamětníkem těchto událostí.

Jako zvaní přednášející svou účast přislíbili:
Dr.med. Daniela Stockenhuber, předsedkyně Rakouské lékařské akupunkturistické společnosti,
a MUDr. Boris Ivanič, MSc., hlavní odborník pro akupunkturu MZ SR, Balance clinic Bratislava – ambulancia pre akupunktúru a tradičnú medicínu (Balanceclinic.sk).
Po skončení semináře budeme mít raut v ikonickém Art Restaurant Mánes u Vltavy.

Upozorňujeme, že v programu mohou nastat změny.
Akce je zařazena do systému vzdělávání lékařů a je oceněna KREDITY !

Přihlášky a platby online do 1. 5. 2024

Podmínky platby on-line
Program