Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká lékařská akupunkturistická společnost

AKTUÁLNĚ

Slavnostní seminář k 55. výročí založení České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí

1. 6. 2024 Lékařský dům, Praha

Po semináři raut v ikonické restauraci Art Mánes

Veškeré informace budou uveřejněny v únoru-březnu