Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká lékařská akupunkturistická společnost

Akupunktura a EBM

EBM – Evidence Based Medicine = medicína založená na důkazech.

Co znamená EBM ? Znamená sloučení

  • nejlepších zkušeností z výzkumu
  • klinických zkušeností
  • očekávání pacienta

EBM je proces systematického hledání , hodnocení a využívání současných výsledků vědeckého výzkumu a využívání získaných poznatků v rozhodování lékaře.

MUDr. Alena Večeřová-Procházková
Katedra psychiatrie IPVZ přednosta prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.

Akupunkturní dráhu nelze vypitvat, přesto akupunktura působí aneb Akupunktura v zobrazovacích metodách CNS 

Většina prací, které se zabývají vědeckým průkazem účinku akupunktury se věnuje jejímu analgetickému působení. Při tom hrají roli přirozeně se vyskytující mediátory jako enkefaliny a endorfiny, jejichž koncentrace  se mění a produkce se zvyšuje, právě působením akupunktury. Avšak zdá se, že působení akupunktury je podstatně širší, než naznačují studie prováděné za účelem průkazu analgetického účinku. Od r.1950  byla učiněna řada objevů, které úzce souvisí s pradávnými koncepty akupunktury. Akupunkturní body jsou odlišné od okolní kůže a jejich aktivita může být elektricky změřena – na základě měření kožního odporu – před i po stimulaci.