Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká lékařská akupunkturistická společnost

AKTUÁLNĚ

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
a
Německá lékařská akupunkturistická společnost

pořádají

Dr. med dent. Oskar Mastalier, který nás opustil v roce 2022, byl váženým a čestným členem obou pořádajících společností a v obou společnostech měl mnoho osobních přátel. Byl naším významným učitelem zejména aurikuloterapie, napsal řadu publikací, účastnil se mnoha mezinárodních i našich národních kongresů. Pro svou klidnou povahu, moudrost a také obdivuhodné umělecké sklony zůstane v našich srdcích.

Na návrh prof. Dominika Ferdinanda Irnicha, prezidenta Německé lékařské akupunkturistické společnosti, se obě naše společnosti dohodly uspořádat odborné sympozium na jeho počest.

Ze strany německých kolegů budou přednášet tři vynikající odborníci, z naší strany kolegové, kteří mají připraveny velmi zajímavé přednášky a workshopy v anglickém jazyce.

Věříme, že zcela mimořádné sympozium s vynikajícími přednášejícími zejména ze zahraničí přitáhne vaši pozornost a svou účastí sympozium podpoříte a také přijdete vzpomenout na vzácného člověka, dr.med. dent. Oskara Mastaliera

MUDr. Ladislav Fildán
Za výbor ČLAS ČLS JEP

Bude zajištěno simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny.

Akce bude ohodnocena kredity. V přihlášce nutno vyplnit své ID ČLK.

16. 6. proběhne společenská část
17. 6. se bude konat vlastní sympozium

Odborný program bude rozdělen na dopolední a odpolední část, dopoledne proběhnou přednášky, odpoledne workshopy. V rámci sympozia proběhne výstava firem.

Přednášející z DÄGfA:

Prof. Dr. med. Dominik Ferdinand Irnich
Prezident Německé lékařské akupunkturistické společnosti (DÄGfA),
Ludwig Maximilians univerzita, Mnichov, Klinika anesteziologie a intenzívní medicíny,
vedoucí oddělení léčby bolesti
Mnichov, Německo

Dr. med. Thomas Ots
Lékařská univerzita Graz, šéfredaktor German Journal of Acupuncture and Related Techniques – Německého časopis akupunktury a přidružených technik, prezident NADA Rakousko /ušní akupunktury
Ordinace akupunktury, TCM a psychosomatiky, Graz, Austria

Dr. med. Jürgen Bachmann
Ortopedie – revmatologie, manuální medicína, léčba bolesti, akupunktura, fyzikální terapie, sportovní medicína, naturopatie
Hattingen, Germany

Dr. med dent. Oskar Mastalier, který nás opustil v roce 2022, byl váženým a čestným členem obou pořádajících společností a v obou společnostech měl mnoho osobních přátel. Byl naším významným učitelem zejména aurikuloterapie, napsal řadu publikací, účastnil se mnoha mezinárodních i našich národních kongresů. Pro svou klidnou povahu, moudrost a také obdivuhodné umělecké sklony zůstane v našich srdcích.

Na návrh prof. Dominika Ferdinanda Irnicha, prezidenta Německé lékařské akupunkturistické společnosti, se obě naše společnosti dohodly uspořádat odborné sympozium na jeho počest.

Ze strany německých kolegů budou přednášet tři vynikající odborníci, z naší strany kolegové, kteří mají připraveny velmi zajímavé přednášky a workshopy v anglickém jazyce.

Věříme, že zcela mimořádné sympozium s vynikajícími přednášejícími zejména ze zahraničí přitáhne vaši pozornost a svou účastí sympozium podpoříte a také přijdete vzpomenout na vzácného člověka, dr.med. dent. Oskara Mastaliera

MUDr. Ladislav Fildán
Za výbor ČLAS ČLS JEP

Bude zajištěno simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny.

Akce bude ohodnocena kredity. V přihlášce nutno vyplnit své ID ČLK.

16. 6. proběhne společenská část
17. 6. se bude konat vlastní sympozium

Odborný program bude rozdělen na dopolední a odpolední část, dopoledne proběhnou přednášky, odpoledne workshopy. V rámci sympozia proběhne výstava firem.

Přednášející z DÄGfA:

Prof. Dr. med. Dominik Ferdinand Irnich
Prezident Německé lékařské akupunkturistické společnosti (DÄGfA),
Ludwig Maximilians univerzita, Mnichov, Klinika anesteziologie a intenzívní medicíny,
vedoucí oddělení léčby bolesti
Mnichov, Německo

Dr. med. Thomas Ots
Lékařská univerzita Graz, šéfredaktor German Journal of Acupuncture and Related Techniques – Německého časopis akupunktury a přidružených technik, prezident NADA Rakousko /ušní akupunktury
Ordinace akupunktury, TCM a psychosomatiky, Graz, Austria

Dr. med. Jürgen Bachmann
Ortopedie – revmatologie, manuální medicína, léčba bolesti, akupunktura, fyzikální terapie, sportovní medicína, naturopatie
Hattingen, Germany

Informace
Program

(platí jen pro české a slovenské účastníky)