Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká lékařská akupunkturistická společnost

Výkonné orgány společnosti

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od  XI/2017 do  XI/2021

příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt
Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS
Biologická celostní medicína s.r.o.
ordinace léčby bolesti a akupunktury,Tyršova 56,
612 00 Brno
tel. +420541217726, +420777011778
email: info@fildan.cz
www.fildan.cz
Bláhová Daniela MUDr.
místopředseda ČLAS
City Med, s.r.o., Vocelova 7,
120 00 Praha 2
tel. +420224232395
email: blahova@citymed.cz
Olšák Peter MUDr.
vědecký sekretář ČLAS
Fakultní nemocnice Olomouc
rehabilitační oddělení
I.P.Pavlova 6
779 00 Olomuc
Ordinace FBLR Petr Konečný s.r.o.
Olomouc
tel. +420776275863
email: peter.olsak@gmail.com
Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS
Homeopatická klinika Praha
Komornická 8, 160 00 Praha 6
tel. +420224319938, +420607654262
email: zvancurikova@cete.cz
Sedláček Petr MUDr.
člen výboru ČLAS
vedoucí redaktor bulletinu
Acupunctura
Bohemo Slovaca
Křižíkova 2110
Benešov u Prahy 256  01
tel. +420776253713
email: petrbauer6@seznam.cz
Kynclová Eva  MUDr.
členka výboru ČLAS
Čutová Helena MUDr. členka výboru ČLAS Ordinace ORL a akupunktury
Hlinky 118
603 00 Brno
tel. +420606408739, +420543233472
email: cutova@komplexnilecba-orl.cz
www.komplexnilecba-orl.cz
Kalinová Lenka MUDr. členka výboru ČLAS
členská evidence, databáze členů
Vojtova 23,
639 00 Brno
tel. +420543213998
email: lkalinova@seznam.cz
Stodůlková Jana MUDr.
člen výboru ČLAS
Ordinace Integrované Medicíny ORIEM s.r.o
U Gemini 360, Zlín 76001
tel. +420604464632
jana@stodulkova.cz

Biologická celostní medicína s.r.o.
ordinace léčby bolesti a akupunktury,Tyršova 56,
612 00 Brno

Tel. prac.: 541 217 726, Mobil: 777 011 778
E-mail:
info@fildan.cz
www.fildan.cz

City Med, s.r.o.
Vocelova 7, Praha 2, 120 00

tel. 224232395
blahova@citymed.cz

Fakultní nemocnice Olomouc
rehabilitační oddělení
I.P.Pavlova 6
779 00 Olomuc
Ordinace FBLR Petr Konečný s.r.o.
Olomouc

el: 776 275 863
E-mail:
peter.olsak@gmail.com

Homeopatická klinika Praha
Komornická 8, 160 00 Praha 6

Tel. prac.: 224 319 938
Mobil: 607 654 262
E-mail:
zvancurikova@cete.cz

Hlinky 118, 603 00 Brno
tel.: +420606408739, +420543233472
email: cutova@komplexnilecba-orl.cz
www.komplexnilecba-orl.cz

Křižíkova 2110
256  01 Benešov u Prahy

Mobil: 776 253 713
E-mail:
petrbauer6@seznam.cz

Ordinace Integrované Medicíny
ORIEM s.r.o
U Gemini 360
Zlín
76001

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od  XI/2017 do  XI/2021

příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt
Kohoutová Ludmila MUDr.
předsedkyně revizní komise ČLAS
Dolní 497,
Frenštát pod Radhoštěm 744 01
tel. +420556836909
email: lidikohout@centrum.cz
Uríková Petra MUDr.
sociální sítě pro naši společnost
U Pivovaru 300, Lukov (u Zlína)
tel. +420774616064
Vylam Petr MUDr.
webové stránky naší společnost
 Nemocnice Jihlava, chirurgické odd.
Vrchlického 59
Jihlava 586 33
tel. +420777237732
email: p.vylam@seznam.cz

Dolní 497,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel. prac.: 556 836 909
E-mail:lidikohout@centrum.cz

Nemocnice Jihlava, chirurgické odd.
Vrchlického 59
586 33 Jihlava

Tel: 777 237 732
E-mail:
p.vylam@seznam.cz

Acupunctura Bohemo Slovaca

Acupunctura 

Bohemo Slovaca

Acupunctura Bohemo Slovaca
informační a odborný bulletin
ČLAS ČLS JEP a SA oz SLS

Redakční rada:
vedoucí redaktor:
MUDr. Petr Sedláček (CZ)

zást. vedouc. redaktora:
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD., (SK)

redaktoři:
MUDr. Ladislav Fildán (CZ),
MUDr. 
Daniela Bláhová  (CZ),
A. Luptáková (SK),
PhDr. Z. Mravíková (SK),
MUDr. K. Hollý  (SK),
MUDr. G. Petrovics (SK)

Adresa redakce ČR:
MUDr. Ladislav Fildán
Ordinace léčby bolesti a akupunktury

Tyršova 56, 612 00 Brno

Adresa redakcie SR:
MUDr. Alena Ondrejkovičová PhD.
Poliklinika

Mýtna 5
811 07 Bratislava

Produkce:
Grifart spol. s r.o.
Haasova 37a
616 00 Brno

 
Časopis vychází 4x ročně, příspěvek pro členy ČLAS ČLS JEP 200,- Kč, pro členy SA oz SLS 200 Sk. Pro potřebu ČLAS ČLS JEP a SA oz SLS. ISSN 1335-5627