Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká lékařská akupunkturistická společnost

Česká lékařská akupunkturistická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti
pořádají

XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae

Akupunktura – i v 21. století stále živá a prospěšná

17. – 19. 9. 2021, Lednice

Hlavní témata kongresu:

Akupunktura v moderní medicíně
Akupunktura v léčbě bolestivých stavů a funkčních potíží
Výzkum v akupunktuře, Evidence Based Medicine
Akupunkturní diagnostika a mikrosystémy
Tradiční čínská medicína v současné akupunktuře
Přidružené akupunkturní techniky a varia

Vědecký výbor:

MUDr. František Filípek  (CZ) – předseda výboru

MUDr. Vladimír Balogh (SK)
MUDr. Ondrej Bangha (SK)
MUDr. Ing. Petr Fiala (CZ)
Doc. MUDr. Dobroslava Jandová (CZ)
MUDr. Ludmila Kohoutová (CZ)
Prim. MUDr. Anna Loskotová Novotná , Ph.D. (CZ)
MUDr. Alena Ondrejkovičová, Ph.D. (SK)
Doc. MUDr. František Pára, CSc. (CZ)
MUDr. Gabriel Petrovics (SK)
MUDr. Teodor Rosinský, CSc. (SK)

Rámcový program:

Pátek 17. 9. 2021
13.00 Zahájení
13.05–18.00 Odborný program
18.00–19.00 Večeře a společné zasedání obou výborů
20.00 Posezení v hotelu u cimbálu
Sobota 18. 9. 2021
8.30–12.30 Odborný program
14.30 Prohlídka zámku Lednice 1. skupina
14.45 Prohlídka zámku Lednice 2. skupina
16.00 Plavba na lodích po lednickém kanále k minaretu (25 min), odtud pěšky zpět k zámku a hotelu
19.30 Společenský večer v hotelu Galant – raut, hudba
Neděle 19. 9. 2021
8.30–13.00 Odborný program
13.05 Ukončení kongresu
Ubytování:

Ubytování si řeší každý účastník individuálně s rezervační službou hotelu Galant

Cena ubytování:
– Dvoulůžkový pokoj se snídaní 1908 Kč/noc
– Dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou 1504 Kč/noc
– V ceně je ubytování, bufetová snídaně, volný vstup do venkovního bazénu
Hotel Galant má kapacitu 50 dvoulůžkových pokojů. Tedy rezervujte zavčas, přednostně se ubytovávejte po dvou osobách. Po vyčerpání kapacity by další zájemci o ubytování byli umístěni do některého blízkého ubytovacího zařízení za jinou cenu.

Rezervace ubytování: lednice@galant.cz nebo 519 340 130. Recepce je non-stop.
Parkování: u hotelu pro 50 aut je za 50 Kč na den, jinak naproti hotelu na velkých placených parkovištích.
Wi-Fi je v hotelu zdarma.

Kongresové poplatky

do 31. 7. 2021 po 1. 8. 2021
Člen české a slovenské akup. společnosti 2500 Kč /100 € 2900 Kč /115 €
Aktivní přednášející (pouze 1 autor) 2000 Kč /80 € 2500 Kč /100 €
Nečlen společností 2900 Kč /115 € 2900 Kč /115 €
Doprovodná osoba 1500 Kč  /60 € 1500 Kč /60 €
Studenti 1500 Kč /60 € 1500 Kč /60 €
Společenský večer a raut v hotelu Galant 600 Kč /25 €

PLATBA KONGRESOVÉHO POPLATKU A SPOLEČENSKÉHO VEČERA 18. 9. DOHROMADY:
NAPŘ. 2500 + 600 = 3100 KČ/124 EUR.
PRO DOPROVODNOU OSOBU 2100 KČ/85 EUR
Kongresový poplatek obsahuje:
Vstup na odborné přednášky, kongresové materiály, sborník abstrakt, kávové přestávky, prohlídku zámku a plavbu lodí 18. 9. 2021, večeři v pátek 17. 9. (mimo
nápoje), oběd 18. 9. (mimo nápoje), hudební produkci v pátek a v sobotu
Kongresový poplatek pro doprovodnou osobu obsahuje:
prohlídku zámku, plavbu lodí, večeři v pátek 17. 9. (mimo nápoje), oběd 18. 9. (mimo nápoje) hudební produkci v pátek a v sobotu. Neobsahuje vstup na odborné přednášky, kávové přestávky a kongresové materiály. Společenský večer a raut v hotelu Galant 600 Kč/25 €

dům, Sokolská 31, Praha

Kontakt:

MUDr. Ladislav Fildán info@fildan.cz +420 777 011 778
MUDr. Daniela Bláhová dr.blahova@email.cz +420 606 605 026

Lékařský dům, Sokolská 31, Praha

Bankovní spojení:

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
Číslo účtu: 500617613/0300
Variabilní symbol: 2521080
Specifický symbol: rodné číslo
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613
Do zprávy příjemci – příjmení a jméno účastníka
(Jako specifický symbol nezapomenout rodné číslo zejména u těch, kterým bude proplácet zaměstnavatel nebo vlastní společnost (s. r.o.). Bez toho nelze platby dohledat. )

Lékařský dům, Sokolská 31, Praha

Pokyny autorům:

Aktivní prezentace max. 15 min., diskuze 5 min., pozvaní přednášející max. 50 min., diskuze 10min. Programový výbor si vyhrazuje možnost přednášku posoudit a vyčlenit pro přednášející kratší nebo delší čas než 15 minut. Abstrakta přednášek a posterů budou přijímána pouze v elektronické podobě e-mailem. Písmo Arial, velikost 12. Žádáme, abyste abstraktu věnovali řádnou pozornost, nemělo by být jen z několika vět, minimum je 1500 znaků včetně mezer. Každá práce musí mít název, pod názvem jméno autora, adresu pracoviště a e-mailovou adresu.
Prezentace je možná pouze prostřednictvím dataprojektoru v programu Microsoft Power Point.
Prezentace budou předávány na flash disku organizátorům nejpozději 1 hodinu před každým blokem.
Flash disk musí být čitelně označen jménem autora.
Postery: Doporučená velikost posteru: 120 cm výška x 90 cm šířka

Abstrakta odesílejte na adresu:

MUDr. Petr Sedláček     petrbauer6@seznam.cz

Uzávěrka abstrakt: do 30. 6. 2021

Prezentace firem.

PODMÍNKY PRO VYSTAVOVATELE:
Cena za 1 stůl + 1 židle 2500 Kč, 2 stoly + dvě židle 5000 Kč, každý další stůl + židle – 1500 Kč.
V  poplatku jsou obsaženy – místo pro výstavu, vstup  pro vystavovatele na přednášky, kongresové materiály, kávové přestávky.
Zástupci firem: 1000 Kč za osobu – v tom jsou obsaženy: večeře 17.9., oběd 18.9., prohlídka zámku, plavba lodí.

Raut 18. 9.  – 600 Kč na osobu

Pro podrobné informace pro vystavovatele kontaktujte:
MUDr. Ladislav Fildán

ékařský dům, Sokolská 31, Praha