Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká lékařská akupunkturistická společnost

Školení v akupunktruře ČLAS ČLS JEP

Výuku akupunktury a přilehlých technik pro lékaře ve smyslu zák. č. 95/2004 Sb. provádí dle současné legislativy Katedra akupunktury a tradiční medicíny při IPVZ v Praze. Vedoucím katedry a garantem výuky je MUDr. Petr Fiala. Curriculum obsahuje 200 hodin teoretické a praktické výuky v modulech A1,A2,A3 a B1,B2,B3, přičemž moduly A3 a B3 jsou praktické se stážemi na odborných pracovištích akupunktury.
Katedra zpravidla otvírá 2-3 kursy ročně, a to vždy zimním a letním semestru.
Současné curriculum, včetně examinace v podstatě odpovídá výuce lékařů v akupunktuře v okolních zemích a náš diplom (certifikát) je zpravidla uznáván v zemích EU jako ekvivalent jejich odborného vzdělání v akupunktuře.
Bližší informace o kursech na www.ipvz.cz. 

AKUPUNTKURA IPVZ Praha – TYPOVÉ MODULY A1 – B3

(200 výukových hodin, náplň, sylaby)

A1: čtvrtek – neděle (celkem 30 hodin)

Čtvrtek: Úvod do stud. AP, literatura, zákl. pojmy, historie, legislativa 8 hod.
Pátek: Základy TCM a AP, orgány, dráhy, klasická pravidla I. 8 hod.
Sobota: Systematika drah a bodů I. 8 hod.
Neděle: Systematika drah a bodů II. 6 hod.

________________________

Čtvrtek:
Úvod do stud. AP, literatura, zákl. pojmy, historie, legislativa
8 hod.
________________________
Pátek:
Základy TCM a AP, orgány, dráhy, klasická pravidla I.
8 hod.
________________________
Sobota:
Systematika drah a bodů I.
8 hod.
________________________
Neděle:
Systematika drah a bodů II.
6 hod.
________________________

A2: čtvrtek – neděle (celkem 30 hodin)

Čtvrtek: Fyziologie a patofyziologie AP, koncepce a teorie AP 8 hod.
Pátek: Formy a techniky AP I. 8 hod.
Sobota: Základy TCM II. (klinické. využití, puls. dg. aj.).; Obec. I a KI 8 hod.
Neděle: Zásady výběru, forem a technik aktivních bodů 6 hod.

________________________
Čtvrtek:
Fyziologie a patofyziologie AP, koncepce a teorie AP
8 hod.
________________________
Pátek:
Formy a techniky AP I.
8 hod.
________________________
Sobota:
Základy TCM II. (klinické. využití, puls. dg. aj.).; Obec. I a KI
8 hod.
________________________
Neděle:
Zásady výběru, forem a technik aktivních bodů
6 hod.
________________________

A3: pondělí – pátek (celkem 40 hodin)

Pondělí: Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (vyhledávání bodů aj.)
8 hod.
Úterý: Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (vyhledávání bodů aj.)
8 hod.
Středa: Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (vyhledávání bodů aj.)
8 hod.
Čtvrtek: Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (vyhledávání bodů aj.)
8 hod.
Pátek: Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (vyhledávání bodů aj.)
8 hod.

___________________________
Pondělí:
Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (vyhledávání bodů aj.)
8 hod.
___________________________
Úterý:
Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (vyhledávání bodů aj.)
8 hod.
___________________________
Středa:
Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (vyhledávání bodů aj.)
8 hod.
___________________________
Čtvrtek:
Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (vyhledávání bodů aj.)
8 hod.
___________________________
Pátek:
Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (vyhledávání bodů aj.)
8 hod.
___________________________

Celkem 100 výukových hodin v modulech A1 – A3

B1: čtvrtek – neděle (celkem 30 hodin)

Čtvrtek: Aurikuloterapie, mikrosystémy 8 hod.
Pátek: Formy a techniky AP II. , Komplikace, prognóza AP 8 hod.
Sobota: Speciální indikace AP 8 hod.
Neděle: Mimoř, šlachosval. dráhy, cerebrální AP, Gunn aj. 6 hod.

________________________
Čtvrtek:
Aurikuloterapie, mikrosystémy
8 hod.
________________________
Pátek:
Formy a techniky AP II. , Komplikace, prognóza AP
8 hod.
________________________
Sobota:
Speciální indikace AP
8 hod.
________________________
Neděle:
Mimoř, šlachosval. dráhy, cerebrální AP, Gunn aj.
6 hod.
________________________

B2: čtvrtek – neděle (celkem 30 hodin)

Čtvrtek: Širší souvislosti AP 8 hod.
Pátek: Speciální indikace v AP II.; Preventivní metodiky 8 hod.
Sobota: Elektrofyziologická měření v AP 8 hod.
Neděle: Varia 6 hod.

_______________________
Čtvrtek:
Širší souvislosti AP
8 hod.
_______________________
Pátek:
Speciální indikace v AP II.; Preventivní metodiky
8 hod.
_______________________
Sobota:
Elektrofyziologická měření v AP
8 hod.
_______________________
Neděle:
Varia
6 hod.
_______________________

B3: pondělí – pátek (celkem 40 hodin)

Pondělí: Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (AU, prakt. postupy aj.)
8 hod.
Úterý: Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (AU, prakt. postupy aj.)
8 hod.
Středa: Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (AU, prakt. postupy aj.)
8 hod.
Čtvrtek: Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (AU, prakt. postupy aj.)
8 hod.
Pátek: Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (AU, prakt. postupy aj.)
8 hod.

_____________________
Pondělí:
Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (AU, prakt. postupy aj.)
8 hod.
_____________________
Úterý:
Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (AU, prakt. postupy aj.)
8 hod.
_____________________
Středa:
Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (AU, prakt. postupy aj.)
8 hod.
_____________________
Čtvrtek:
Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (AU, prakt. postupy aj.)
8 hod.
_____________________
Pátek:
Dopoledne stáže na odborných pracovištích
Odpoledne praktická cvičení (AU, prakt. postupy aj.)
8 hod.
_____________________

Celkem 100 výukových hodin v modulech B1 – B3

Celkem 200 výukových hodin v obou modulech

ZÁVĚREČNÁ EXAMINACE PŘED KOMISÍ – praktická a teoretická část