Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká lékařská akupunkturistická společnost

Staňte se naším členem

Členem ČLAS ČLS JEP se může stát pouze lékař z ČR nebo zahraničí, přijetí schvaluje výbor ČLAS.
Členské příspěvky jsou 400 Kč za rok, platí se složenkou zasílanou ČLS JEP společně s platbami za členství v ČLS JEP a ostatních odborných společnostech

Přihláška ke stažení:  www.cls.cz/formulare-ke-stazeni

Přihlášku zasílejte na adresu:

MUDr. Lenka Kalinová
Vojtova 23, 63900 Brno
email: Lkalinova@seznam.cz

nebo
MUDr. Ladislav Fildán předseda Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP Tyršova 56 61200 Brno