Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká lékařská akupunkturistická společnost

Staňte se naším členem

Členem ČLAS ČLS JEP se může stát pouze lékař z ČR nebo zahraničí, přijetí schvaluje výbor ČLAS.
Členské příspěvky jsou 400 Kč za rok, platí se složenkou zasílanou ČLS JEP společně s platbami za členství v ČLS JEP a ostatních odborných společnostech

Přihláška ke stažení:  https://databaze.cls.cz/prihlaska